wordsworth-coleridge.com

Ik zou wel de waarheid willen zingen

in een filosofisch lied  
                                                                                                                         

                                                                           William Wordsworth -The Prelude

Poetry is the most philosophic of all writing.


William Wordsworth - Lyrical Ballads

Leven in het licht van oneindigheid


De essentie van ons bestaan tonen in het licht van oneindigheid. Dat beoogden William Wordsworth en S.T. Coleridge in de hoogtijdagen van hun dichterschap. In hun beste gedichten tillen beide vrienden het gewone en bekende, het nietige en het nederige naar een hoger plan, geven zij de werkelijkheid een nieuw en glanzend aanzien. Een cruciale rol speelde Dorothy, de zus vanWilliam. Zij was het die hen leerde kijken en luisteren naar de werkelijkheid om hen heen en hun ogen opende voor het wonder van het alledaagse.Ik zou wel de waarheid willen zingen

in een filosofisch lied dat ons dagelijks

leven koestert met gedachten uit

het diepste van ons hart.


William Wordsworth
Wij waren omsloten door heuvels. Er heerste totale eenzaamheid en alles wat we zagen, was van een volmaakte lieflijkheid en schoonheid.                        


Dorothy Wordsworth
Mijn geest lijkt vurig te verlangen naar het aanschouwen en kennen van iets groots - iets dat één en ondeelbaar is. S.T. Coleridge


De aquarellen op deze website zijn van Francis Towne

Deze website gebruikt geen cookies