Inhoud William Wordsworth

Zonder einde is de scheppingsdrift


The earth is all before me. With a heart

Joyous, nor scared at its own liberty,

I look about; and should the chosen guide

Be nothing better than a wondering cloud,

I cannot miss my way.


William Wordsworth, The Prelude, I (1850), 14-18

Meer over Wordsworth
 

Wordsworth is een goudmijn voor wie poëzie beschouwt als voorzetting van filosofie met andere middelen. Van de pantheïstische One Life-gedachte tot het christelijke verlossingsidee, van Plato's wereldziel tot Kants transcendentaal idealisme: in vele fragmenten van Wordsworth's werk schemeren de kerngedachten door van stromingen uit de geschiedenis van het westerse denken. Daarnaast toont zijn poëzie op veel plaatsen verwantschap met grondgedachten van de oosterse filosofie.  


De vorige pagina's behandelen voornamelijk één thema: de eenheid van leven in een alomvattende, oneindige werkelijkheid, en de troost (de 'verlossing' van zinloosheid) die ligt in het besef van die werkelijkheid. Een besef, aldus Wordsworth, dat niet alleen bestaat uit een verstandelijk weten, maar ook schuilt in een gevoelsmatig ervaren.


Later verschijnen aanvullende hoofdstukken die het denken van de dichter verder in zijn context plaatsen en inzicht geven in de rijkdom van deze poëzie. Ze beschrijven onder meer Wordsworth's filosofische bronnen, zijn visie op de grondslagen van ons weten en zijn opvattingen over poëzie en dichterschap.